Ellemose

Lystfiskeretik

Lystfiskeretik

Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.
Fisken aflives straks efter den er kommet på land.
En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug.
Vil man ikke beholde en fisk, skal den genudsættes på nænsom vis.
Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.
Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.
Vis hensyn ved færdsel i naturen. Hunde skal føres i snor.
Det er forbudt at skære grene af træer og buske.
Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene æder dem. Efterlad ikke flasker, øldåser eller andet affald.
Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare. Brug rensebord og affaldsspandene.
Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved ørredsøen. Det er til fare for fugle og andre dyr.
Brug de anviste parkeringspladser.